Ιστορία Και Αμαρτία (Ι.Κ.Α.)
imanges 1530.jpg

Ασε Τρώμε Αύριο (Α.Τ.Α)
Οταν Απασχολείσαι Εχεις Δουλειά (Ο.Α.Ε.Δ)
Δεν Εχουμε Ηλεκτρισμό (Δ.Ε.Η.)
Οταν Τελειώσεις Ελα (Ο.Τ.Ε.)
Οποιος Εχει Διάβασμα Βαριέται (Ο.Ε.Δ.Β.)
Οταν Αποτύχεις Ελα Εδώ (Ο.Α.Ε.Ε.)
Ομάδα Ταλαιπωρημένων Ανθρώπων (Ο.Τ.Α.)
Δώστα Ολα Υπάλληλε (Δ.Ο.Υ.)